برنامه دفاع پایان نامه مهر 95

ساخت وبلاگ
چکیده : برنامه دفاع های مهر 95 به شرح زیر می باشد دانشجویان لطفا به موارد زیر نیز توجه داشته باشند لطفا نسخ... با عنوان : برنامه دفاع پایان نامه مهر 95 بخوانید :

برنامه دفاع های مهر 95 به شرح زیر می باشد دانشجویان لطفا به موارد زیر نیز توجه داشته باشند

  1. لطفا نسخه چاپی پایان نامه خود را به اساتید داور بدهید. در صورت عدم ارسال پایان نامه به اساتید داور ممکن است دفاع شما کنسل شود.
  2. دانشجویان حداقل یک ساعت قبل از دفاع خود حضور داشته باشند. با توجه به اینکه دفاع ها به صورت پشت سر هم انجام می شوند در صورت اتمام دفاع قبلی بالافاصله دفاع بعدی شروع می شود.
  3. با توجه به اینکه بعد از دفاع باید اصلاحات پایان نامه به تایید اساتید داور و راهنما برسد سعی کنید اصلاحات مورد نظر داروان را به صورت مکتوب دریافت کنید و نیز حتما خودتان آنها را یادداشت کنید.

اساتید داور

تاریخ و ساعت دفاع

نام استاد راهنما

نام دانشجو

 

دکتر موسوی – دکتر خیرآبادی

1 مهر 95 – ساعت  8

دکتر شاکری

پروانه کشواری

1

دکتر موسوی – دکتر خیرآبادی

1 مهر 95 – ساعت 9

دکتر شاکری

بهزاد سلحشور

2

دکتر موسوی – دکتر خیرآبادی

1 مهر 95 – ساعت 10.30

دکتر شاکری

الناز مهر یزدان

3

دکتر نیازی – دکتر منشی زاده

1 مهر 95 – ساعت 13

دکتر شاکری

محبوبه جدید

4

دکتر شاکری – دکتر حاجی بیگْلو

1 مهر 95 – ساعت 15

دکتر نیازی

مونا کاردهی مقدم

5

دکتر نیازی – دکتر حاجی بیگلو

1 مهر 95 – ساعت 16

دکتر شاکری

ایمان نعیمی

6

دکتر حاجی بیگْلو- دکتر کامل

2 مهر 95 – ساعت 8

دکتر قایمی

فائزه جمشیدی

7

دکتر حاجی بیگْلو- دکتر کامل

2 مهر 95 – ساعت 9.30

دکتر قایمی

پریزاد مهوشی

8

دکتر حاجی بیگْلو- دکتر کامل

2 مهر 95 – ساعت 11

دکتر قایمی

ابوالقاسم محمدی

9

دکتر قایمی – دکتر منشی زاده

2 مهر 95 – ساعت 13.30

دکتر کامل

پریسا سامی

10

دکتر کامل – دکتر قایمی

2 مهر 95 – ساعت 15

دکتر منشی زاده

کوثر محمود زاده

11

دکتر قایمی – دکتر منشی زاده

2 مهر 95 – ساعت 16.30

دکتر کامل

احمد عباسپور

12

دکتر حاجی بیگلو -دکتر خیرآبادی

8 مهر 95 – ساعت 8

دکتر وفایی جهان

جلال شجاعی

13

دکتر حاجی بیگلو - دکتر خیرآبادی

8 مهر 95 – ساعت 9

دکتر وفایی جهان

هدی ذاکری

14

دکتر وفایی جهان –دکتر موسوی

8 مهر 95 – ساعت 11

دکتر خیرآبادی

الیاس فاضلی

15

دکتر وفایی جهان –دکتر موسوی

8 مهر 95 – ساعت 13

دکتر خیرآبادی

محمود افخمی

16

دکتر وفایی جهان- دکتر حدادنیا

8 مهر 95 – ساعت 14.30

دکتر شیبانی

عالیه رفیعی

17

دکتر شیبا نی– دکتر خیرآبادی

8 مهر 95 – ساعت 16

دکتر حدادنیا

سمانه مشقی

18

دکتر خیرآبادی- دکتر حاجی بیگلو

8 مهر 95 – ساعت 17

دکتر حدادنیا

زهرا تبریزی شرقی

19

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 1:21